ul. Krzywda 12 A, 30-710 Kraków

e-mail: biuro@gpdt.pl

www.gpdt.pl

tel. +48 530 764 233 • +48 694 433 643 •+48 606 300 113

Serdecznie witamy na stronie GPDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Krzywda 12A.

Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się 1 stycznia 2006 roku w Krakowie, a w roku 2014 Biuro Projektowo-Inwestycyjne AXIS POLSKA zostało przekształcone w spółkę kapitałową GPDT Sp. z o.o. na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Dzięki dokonanemu przekształceniu przedsiębiorstwo zachowało swój unikalny charakter i strukturę, zbudowane przez lata know-how, potencjał organizacyjny, a jednocześnie wzmocniło swoją siłę przetargową i pozycję na rynku.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa pozwolił zapewnić Naszą obecność na terenie całego kraju. Spółka oferuje usługi w zakresie tworzenia projektowych dokumentacji infrastrukturalnych, w tym projektów drogowych, sieci wod-kan-gaz i ochrony środowiska. 

Naszym głównym celem jest profesjonalizm i utrzymywanie jak najwyższej jakości świadczonych usług. Inwestujemy w młodych i ambitnych ludzi, ich marzenia i pomysły. Nastawienie zorientowane na sukces pozwala podejmować się realizacji nawet najtrudniejszych wyzwań, a przede wszystkim pozwala doprowadzić je do pozytywnego finału. 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem, dzięki któremu możemy lepiej i szybciej zaspakajać potrzeby Naszych klientów. Poprzez inwestycje w nowe technologie zwiększamy wydajność i tworzymy nowe miejsca pracy. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania i renomowanego sprzętu najlepszych światowych firm. Jesteśmy liderem w zakresie wykorzystania wsparcia systemów informatycznych w dziedzinie działalności Naszej Spółki. 

W przeciągu 10 lat działalności stworzyliśmy solidną i rozpoznawalną markę na rynku projektów infrastrukturalnych. Dzięki Naszej filozofii prowadzenia biznesu, łączącej elastyczność małych przedsiębiorstw z podstawami zarządzania korporacjami oraz dzięki promowaniu inwestycji i potencjału ludzkiego, jako największej wartości firmy, jesteśmy odporni na większość problemów trapiących konkurencję. Stabilną sytuację zapewniają nam długoterminowe projekty inwestycyjne i pełne poparcie Naszych kontrahentów. 

Zakres oferowanych usług obejmuje studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze. Wykonujemy również dokumentacje kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, badania, pomiary, ekspertyzy i opinie specjalistyczne. 

Oferujemy wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych oraz modelowanie map akustycznych, zanieczyszczenia powietrza i obliczenia zanieczyszczenia wód opadowych. Projektujemy sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i urządzenia melioracji wodnej. 

Oferta obejmuje pełną procedurę administracyjną umożliwiającą Inwestorowi realizację prowadzonych projektów dla dróg, ulic, autostrad, węzłów drogowych, rond, skrzyżowań, ścieżek, chodników, parkingów, garaży i wcześniej wymienionych zakresów. Ponadto oferujemy projekty organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia i kanalizacji opadowej. 

Prowadzimy nadzory inwestorskie i autorskie na etapie prac budowlanych. Wraz z nadzorem zgodnym z wymogami Prawa Budowlanego, prowadzimy ocenę jakości oraz badania laboratoryjne wbudowywanych materiałów i prowadzonych robót. W zakresie usług znajduje się rozliczanie finansowe, włącznie z rozliczaniem inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Wierzymy, że znaleźli tutaj Państwo wszelkie niezbędne informacje oraz będą zadowoleni z podjętej z Nami współpracy. Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych, bo wierzymy, że z Nami można osiągnąć sukces.

NIP: 679-309-96-91 • REGON: 123089460

konto: ING Bank Śląski 89 1050 1445 1000 0090 3035 4287

Spółka o kapitale zakładowym 900 000,00 zł, wpisana do XI Wydziału Gospodarczego

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000505342 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie